Indreptare eroare materiala

In cazul in care, din eroarea comerciantului sau a registrului comertului, fie la inregistrarea societatii sau la inregistrarea unei modificari ulterioare, in baza de date a registrului comertului figureaza date care nu sunt in concordanta cu actele inregistrare, se va solicita indreptarea erorii materiale.

Acte necesare pentru inregistrarea cererii de indreptare de eroare materiala:

  • Copie acte de identitate asociati;
  • Actele emise eronat de regsitrul comertului.

Onorariul nostru pentru procedura de indreptare a erorii materiale este 250 lei.