Inregistrare emblema

Emblema este semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de altul de acelaşi gen.

Dreptul de folosinţă exclusivă asupra emblemei se dobândeşte prin înscrierea ei în Registrul Comerţului.

Emblema poate fi înscrisă în registrul comerţului încă de la înființarea societații sau ulterior acestei date, pe parcursul desfăşurării activităţii. Din momentul înscrierii emblemei în registrul comerţului, comerciantul va putea fi folosi emblema pe panouri de reclamă, facturi, scrisori sau orice alte materiale promoționale necesare comerciantului în desfasurarea activitații.

Acte necesare pentru inregistrarea emblemei:

  • Copie acte de identitate asociați;
  • Act constitutiv;
  • Macheta embelam.

Onorariul nostru pentru procedura de înregistrare a emblemei este 449 lei.