Inregistrare sucursala

Potrivit art. 43 alin. (1) din Legea 31/1990, “sucursalele sunt dezmembraminte fara personalitate juridica ale societatilor si se inregistreaza, inainte de începerea activitatii lor, in registrul comertului din judetul în care vor functiona.”

Orice societate cu sediul în România sau in strainatate poate sa isi extinda activitatea prin infiintarea de sucursale pentru care trebuie sa solicite inregistrarea la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala vor functiona.

Actele necesare pentru inregistrarea sucursalei:

  • Hotararea societatii mama prin care decide infiintarea sucursalei si prin care numeste o persoana imputernicita sa reprezinte sucursala;
  • Act constitutiv (ultima varianta inregistrata) societatii mama;
  • Extras de registru;
  • Documente contabile (ultima varianta inregistrata);
  • Declaratie notariala pentru indepinirea conditiilor de reprezentant al sucursalei si specimen de semnatura.

Onorariul nostru pentru procedura de inregistrare a unei sucursale este 984 lei.