Suspendare/ reluare activitate SRL

Inregistrarea suspendarii activitatii are loc atunci cand asociatii decid de comun acord, ca pentru o perioada determinata de timp, sa nu mai desfasoare niciun fel de activitate.

Suspendarea activitatii se poate inregistra pentru o perioada maxima de 3 ani, o singura data pe toata durata existentei societatii.

La finalizarea celor 3 ani sau oricand asociatii decid inaintea de implinirea termenului de 3 ani, se va inregistra la Oficiul Registrului Comertului reluarea activitatii.

Acte necesare pentru inregistrarea suspendarii/reluarii activitatii:

  • Copie acte de identitate asociati;
  • Certificate constatatoare privitoare la activitatile desfasurate la sediu/puncte de lucru/terti;
  • Certificatul constatator emis la inregistrarea suspendarii activitatii (pentru reluarea de activitate).

Onorariul nostru pentru procedura de suspendare/reluare de activitate este 199 lei.