Infiintare asociatii/ fundatii

Infiintarea ONG-uri se face in conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, modificata si completată prin OG 37/2003 fiind aprobată prin Legea 245/2005.

Conform art. 4 din Ordonanta 26/ 2000, Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intetegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, comunitar sau, dupa caz, in interesul lor, personal nepatrimonial.

Asociatia/fundatia dobandeste personalitate juridica prin inscrierea in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul.

Acte necesare pentru infiintarea ONG-urilor:

  1. Acte de identitate membrii fondatori;
  2. Actul de proprietate al sediului ONG-ului;
  3. Acordul asociatiei de proprietari/vecinilor (pentru apartamente);
  4. Copie autorizatie expert contabil (daca este cazul).

Onorariul nostru pentru procedura de infiintare a unui ONG este de 1450 lei.